TEX to SVG

  • Krok 1: Wybierz dokument TEX, który chcesz przekonwertować. Możesz przekonwertować dowolny TEX na SVG, przesyłając obrazy po prawej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj na zakończenie konwersji do formatu SVG.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać dokument SVG lokalnie.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

TEX 2 SVG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja TEX do SVG