Chuyển đổi TEX sang SVG

  • Bước 1: Chọn tài liệu TEX bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ TEX nào sang SVG bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng SVG hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu tài liệu SVG của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể nộp một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

TEX 2 SVG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TEX thành SVG.