Jak przekonwertować plik JFIF na JPG?

  • Krok 1: Wybierz plik JFIF, który chcesz przekonwertować na JPG i prześlij go po prawej stronie.
  • Krok 2: Konwersja z JFIF do JPG rozpocznie się automatycznie i zakończy się po kilku sekundach.
  • Krok 3: Zostanie wyświetlony przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

JFIF 2 JPG

Uploading...

Pliki JFIF - czym są i jak je otworzyć:

JFIF jest jedną z wielu możliwych odmian formatu JPEG. Obrazy w formacie JFIF można otwierać za pomocą tych samych przeglądarek zdjęć, co zwykłe pliki JPG.

Plik JFIF zawiera dane obrazów bitmapowych w formacie pliku JPEG. Dlatego JFIF jest formatem obrazu rastrowego. Rozszerzenie pochodzi od JPEG File Interchange Format (Format wymiany plików JPEG), opisującego minimalny standard dla plików JPEG.

Niestety, w plikach JFIF nie można przechowywać informacji o przezroczystości. Z tego powodu obrazy te nie są idealne do dalszego przetwarzania, ponieważ utrata informacji o obrazie zwiększa się podczas wielokrotnego zapisywania obrazu. Nawet przy zapisie z jakością 100%, a więc przy najniższej możliwej kompresji, szum na obrazie zwiększa się przy każdym zapisie. Do celów edycji obrazów lepiej jest używać formatów wektorowych.

Ponadto pliki JFIF mogą zawierać metadane. Takie metadane przechowują aparaty cyfrowe lub można je dodać za pomocą programu do edycji obrazów. Przykładami takich metadanych są:

Czas naświetlania aparatu lub średnica zastosowanej przysłony optycznej; dane GPS dotyczące pozycji miejsca wykonania zdjęć. Jako metadane często dodawane są także dzień i godzina.

W systemach Microsoft Windows 10 i 11 domyślnym formatem zapisu obrazów jest format JFIF. Od niedawna obrazy JFIF są rzadziej używane.


Ocena jakości konwertera JFIF na JPG

+ + + + + 4.9 / 5   (na podstawie  66  recenzje)

Recenzję można przesłać po wgraniu i edycji co najmniej jednego pliku!