Hur konverterar man från JFIF till JPG:

  • Steg 1: Välj en JFIF-fil som du vill konvertera till JPG och skicka in den till höger.
  • Steg 2: Konverteringen från JFIF till JPG startar automatiskt och avslutas efter några sekunder.
  • Steg 3: En nedladdningsknapp visas. Klicka på den för att hämta resultatet.

JFIF 2 JPG

Uploading...

JFIF-filer - Vad de är och hur man öppnar dem:

JFIF är bara en av många möjliga varianter av JPEG-formatet. Bilder i JFIF-formatet kan öppnas med samma bildvisare som vanliga JPG-filer.

En JFIF-fil innehåller bitmappbilddata i JPEG-filformatet. JFIF är därför ett rasterbildformat. Tillägget kommer från JPEG File Interchange Format, som beskriver en minimistandard för JPEG-filer.

Tyvärr kan JFIF-filer inte lagra information om transparens. Därför är dessa bilder inte idealiska för vidare bildbehandling, eftersom förlusten av bildinformation blir större när man sparar en bild upprepade gånger. Även när man använder en kvalitet på 100 % för att spara dem och därmed den lägsta möjliga komprimeringen, ökar bruset i bilden för varje gång den sparas. För bildredigering är det bättre att använda vektorbildformat.

JFIF-filer kan dessutom innehålla metadata. Digitalkameror lagrar sådana metadata, eller så kan du lägga till dem med ett bildredigeringsprogram. Exempel på sådana metadata är:

Kamerans exponeringstid eller diametern på den använda optiska bländaren. GPS-positionsdata för platsen där bilderna har tagits fram. Dag och tid läggs också ofta till som metadata.

I Microsoft Windows 10 och 11 är JFIF-formatet standardformatet för att spara bilder. På senare tid har JFIF-bilder använts mer sällan.


JFIF till JPG omvandlare kvalitetsbetyg

+ + + + + 4.9 / 5   (på grundval av  66  recensioner)

Du kan skicka in din recension efter att ha laddat upp och redigerat minst en fil!