TEX do JPG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję TEX do JPG, po prostu prześlij dokument TEX, który chcesz przekonwertować, do programu ładującego po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja plików z TEX do JPG rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu kilku sekund.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać dokument JPG.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

TEX 2 JPG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja TEX do JPG