Chuyển đổi TEX sang JPG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TEX sang JPG, chỉ cần tải tài liệu TEX bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi file từ TEX sang JPG sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải tài liệu JPG của bạn xuống.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể nộp một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong mã nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng các đường dẫn tương đối.

TEX 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TEX sang JPG