ROZDELIŤ PDF ONLINE

  • Krok 1: Vyberte súbor PDF, ktorý chcete rozdeliť, kliknutím na tlačidlo "Choose a file" (Vybrať súbor) alebo potiahnutím a pustením súboru do určenej oblasti.
  • Krok 2: Počkajte chvíľu, kým systém spracuje váš súbor PDF. Proces rozdelenia je automatický a rozdelí súbor PDF na jednotlivé strany.
  • Krok 3: Ak chcete získať rozdelené stránky ako samostatné súbory PDF, kliknite na tlačidlo na stiahnutie. Každá stránka sa uloží ako samostatný dokument PDF na jednoduché zdieľanie a organizáciu.

SPLIT PDF

Uploading...
Rozdeliť PDF online