PHÂN CHIA PDF TRỰC TUYẾN

  • Bước 1: Chọn file PDF mà bạn muốn chia bằng cách nhấp vào nút "Chọn một tệp" hoặc kéo và thả tệp vào khu vực được chỉ định.
  • Bước 2: Đợi trong một ít thời gian trong khi hệ thống xử lý tệp PDF của bạn. Quá trình tách file là tự động và sẽ chia tệp PDF thành các trang riêng biệt của nó.
  • Bước 3: Để có được các trang tách riêng như các tệp PDF riêng biệt, nhấp vào nút tải xuống. Mỗi trang sẽ được lưu dưới dạng một tài liệu PDF riêng biệt để dễ dàng chia sẻ và sắp xếp.

SPLIT PDF

Uploading...
Phân chia PDF trực tuyến