แยก PDF ออนไลน์

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการแยกโดยคลิกที่ปุ่ม "Choose a file" หรือลากและวางไฟล์ลงในพื้นที่ที่กำหนด
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่ในขณะที่ระบบประมวลผลไฟล์ PDF ของคุณ กระบวนการแยกเป็นอัตโนมัติและจะแบ่ง PDF เป็นหน้าบัญชีเดี่ยว
  • ขั้นตอนที่ 3: เพื่อรับหน้าแยกเป็นไฟล์ PDF แยกกัน คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด แต่ละหน้าจะถูกบันทึกเป็นเอกสาร PDF แต่ละรายการเพื่อการแบ่งปันและจัดระเบียบที่ง่าย

SPLIT PDF

Uploading...
Split PDF ออนไลน์