РАЗДЕЛЯНЕ НА PDF ОНЛАЙН

  • Стъпка 1: Изберете PDF файла, който искате да разделите, като щракнете върху бутона "Choose a file" или като плъзнете и пуснете файла в определената област.
  • Стъпка 2: Изчакайте известно време, докато системата обработи вашия PDF файл. Процесът на разделяне е автоматичен и ще раздели PDF файла на отделни страници.
  • Стъпка 3: За да получите разделените страници като отделни PDF файлове, щракнете върху бутона за изтегляне. Всяка страница ще бъде запазена като отделен PDF документ за лесно споделяне и организиране.

SPLIT PDF

Uploading...
Разделяне на PDF онлайн