CR2 till JPG

  • Steg 1: Börja konverteringen genom att ladda upp din CR2-fil i vår uppladdare till höger. Dra eller släpp din fil, eller klicka på den.
  • Steg 2: Filkonverteringen från CR2 till JPG startar automatiskt och är klar inom några sekunder.
  • Steg 3: När konverteringen har slutförts kommer du att se en nedladdningsknapp. Klicka på den för att ladda ner din JPG-fil.

CR2 2 JPG

Uploading...

Formatet CR2

Namn Canon Raw 2 (2nd edition)
Förlängningar .cr2
MIME-typ image/cr2
Beskrivning CR2-filformatet är ett format för rådata som skapats av Canons digitalkameror. Det är en vidareutveckling av det ursprungliga Canon Raw-formatet och har sitt ursprung i TIFF-filspecifikationerna. Skillnaden mellan CR2 och vanligt förekommande filformat som JPG är att det innehåller de okomprimerade bilddata som registrerats av kamerans CCD-sensor. Därför är CR2-detaljer vanligtvis mycket stora och kräver efterbehandling. Eftersom alla sensordata har registrerats är det också möjligt att ändra fotots kontrast, skärpa eller färgmättnad i efterhand.
Verktyg
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Photoshop
  • UFRaw

Hur öppnar man en CR2-fil?

För att öppna rådatabilder som CR2 krävs särskild programvara. Efter import av CR2-data kan bildens parametrar först optimeras. Bra program för att öppna och redigera CR2-filer är IrfanView eller UFRaw. Men även program som Adobe Lightroom eller Adobe Photoshop kan användas för detta ändamål. Efter att ha optimerat alla parametrar rekommenderas det att spara bilden i ett mer vanligt format som JPG eller PNG. Om du vill automatisera optimeringen av parametrarna och konverteringen till ett annat format kan du använda vår konverterare som skapar JPG från CR2-filer.