3G2 thành WEBM

  • Bước 1: Chọn tập tin 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ 3G2 nào sang WEBM bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ nhìn thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về video WEBM của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang WEBM