3G2 sang FLV

  • Bước 1: Gửi video 3G2 bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra FLV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang FLV