3G2 thành OGV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video 3G2 của bạn lên bên tải lên của chúng tôi, ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút khi đầu ra OGV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video OGV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 OGV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang OGV