3G2 thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi 3G2 sang OGG, chỉ cần gửi video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Ngay khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang OGG