3G2 sang MP3.

 • Bước 1: Đăng tải video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi sang MP3 vào hộp tải lên ở phía trái.
 • Bước 2: Hãy chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3G2 sang MP3 hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MP3 của bạn vào máy tính địa phương.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

 • settings
  Bitrate:
  Expert Settings: Customize options
 • 3G2 2 MP3

  Uploading...
  Minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang MP3.