AI sang PSD

  • Bước 1: Đưa hình ảnh AI mà bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận được hình ảnh đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

AI 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AI sang PSD