GIF sang SVG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF sang SVG, hãy đưa video GIF bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ GIF sang SVG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video SVG của bạn vào máy.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 SVG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang SVG