JPG sang PSD.

  • Bước 1: Chọn video JPG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ JPG nào sang PSD bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi file từ JPG sang PSD sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi định dạng JPG sang PSD