JPG sang AI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPG sang AI, hãy đăng tải tệp JPG mà bạn muốn chuyển đổi lên ở phần tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành AI hoàn thành.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPG sang AI