PDF đến PSD

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh PDF của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PSD hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận hình ảnh được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

PDF 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PDF thành PSD