PDF sang PSD

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh PDF của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng PSD hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận hình ảnh đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

PDF 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF thành PSD.