AIFC thành AVI

  • Bước 1: Đưa tệp âm thanh AIFC muốn chuyển đổi sang AVI vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AIFC thành AVI sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp chuột vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Thêm ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên vào video AVI của mình trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFC 2 AVI

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC sang AVI