AIFC thành OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIFC sang OGV, hãy đăng tải tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên ở bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFC 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC sang OGV