AAC thành WMV.

  • Bước 1: Submitter AAC âm thanh bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Thêm hình ảnh đè lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh đè lên video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AAC 2 WMV

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi AAC sang WMV.