AAC sang MP4

  • Bước 1: Chọn âm thanh AAC mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ AAC nào sang MP4 bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi đầu ra MP4 của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AAC 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AAC sang MP4