AAC sang FLV.

  • Bước 1: Gửi tệp AAC mà bạn muốn chuyển đổi thành FLV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra FLV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AAC 2 FLV

Uploading..
Hình ảnh minh họa: Chuyển đổi AAC sang FLV.