AMR đến Alac

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh AMR bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ AMR nào thành ALAC bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang ALAC hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 ALAC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AMR thành ALAC