TGA thành BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TGA thành BMP, chỉ cần gửi hình ảnh TGA mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ gửi tại phía bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi đầu ra BMP được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

TGA 2 BMP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TGA sang BMP