BMP thành WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi BMP sang WEBP, đơn giản chỉ cần gửi hình ảnh BMP bạn muốn chuyển đổi vào phần tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ BMP sang WEBP hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

BMP 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP sang WEBP