CAF sang FLV

  • Bước 1: Gửi tệp CAF bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một lượt cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CAF sang FLV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tài liệu FLV của bạn.

Chồng hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

CAF 2 FLV

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi CAF sang FLV