Midi đến Avi

  • Bước 1: Gửi âm thanh MIDI mà bạn muốn chuyển đổi sang AVI sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ MIDI sang AVI sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video AVI của mình trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

MIDI 2 AVI

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi MIDI thành AVI