MIDI to FLV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MIDI sang FLV, đơn giản hãy tải lên tệp MIDI bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang FLV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Chèn hình ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video FLV trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 FLV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI sang FLV