CAF thành WEBM

  • Bước 1: Để bắt đầu quá trình chuyển đổi CAF sang WEBM, chỉ cần gửi các tệp CAF mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Chèn Ảnh Chồng Lên Nhau: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên nhau cho video WEBM của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

CAF 2 WEBM

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang WEBM.