MIDI thành 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MIDI sang 3GP, hãy tải lên âm thanh MIDI bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở phía bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MIDI sang 3GP hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 3GP

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI sang 3GP.