CAF sang OGV

  • Bước 1: Gửi các tệp CAF mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CAF sang OGV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Overlay Images: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên đoạn video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

CAF 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang OGV