CBR thành JPG

  • Bước 1: Nộp tập tin CBR mà bạn muốn chuyển đổi sang JPG vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về tệp JPG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CBR sang JPG.