Trình chuyển đổi CHM

  • Bước 1: Tìm đến trường tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu CHM của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi tệp thành định dạng CHM, bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn "Chuyển đổi sang CHM".
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để tiến lên phía trước và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ CHM.
  • Bước 3: Tải tài liệu CHM của bạn lên và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà để biến đổi tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để nhận lại tệp của bạn.

Chuyển đổi CHM thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp tin tài liệu CHM ngay lập tức. Việc chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.