CHM thành MOBI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CHM sang MOBI, đơn giản chỉ cần tải lên ebook CHM mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CHM sang MOBI hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CHM 2 MOBI

Uploading...
Bảng minh họa: Chuyển đổi CHM sang MOBI