Trình chuyển đổi FB2

  • Bước 1: Nhập định dạng xuất bản mong muốn cho ebook FB2 của bạn vào ô tìm kiếm, nằm ở phía bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang FB2, chỉ cần chọn 'sang FB2'.
  • Bước 2: Nhấp vào nút 'Tiếp theo' để tiếp tục tới giao diện tải lên. Trong phần này, bạn sẽ có lựa chọn để chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng FB2, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.
  • Bước 3: Tải lên tệp ebook FB2 của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến đổi tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp đã được định dạng lại của bạn.

Chuyển đổi FB2 thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin ebook FB2 ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.