CHM đến PDF

  • Bước 1: Gửi ebook CHM mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF thành hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CHM 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CHM thành PDF