CBR thành EPUB.

  • Bước 1: Đưa CBR e-book bạn muốn chuyển đổi sang EPUB vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quyển sách đã được chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống quyển sách EPUB của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 EPUB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CBR sang EPUB