CBR đến epub

  • Bước 1: Gửi ebook CBR mà bạn muốn chuyển đổi sang EPUB sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống ebook epub của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 EPUB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CBR thành EPUB