CBR thành MOBI.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CBR sang MOBI, hãy gửi tệp ebook CBR mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 MOBI

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi CBR sang MOBI