CBZ đến EPUB

  • Bước 1: Gửi ebook CBZ mà bạn muốn chuyển đổi sang EPUB sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra EPUB của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống ebook epub của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBZ 2 EPUB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CBZ sang EPUB