CBZ thành EPUB

  • Bước 1: Đưa CBZ ebook mà bạn muốn chuyển đổi thành EPUB vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tệp EPUB của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống ebook EPUB của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBZ 2 EPUB

Uploading...
Sơ đồ minh họa: Chuyển đổi CBZ thành EPUB.