LIT thành PDF.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi LIT sang PDF, chỉ cần gửi tệp ebook LIT mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Một khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấn vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

LIT 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi LIT sang PDF