CR2 sang TIFF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng TIFF vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng TIFF hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh TIFF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 sang TIFF