JPG thành JNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPG sang JNG, chỉ cần gửi hình ảnh JPG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút trong khi đầu ra JNG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 JNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPG sang JNG