TIFF thành CDR

  • Bước 1: Chọn hình ảnh TIFF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ TIFF nào thành CDR bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIFF sang CDR hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh CDR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 CDR

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi TIFF sang CDR