DCS đến PSD.

  • Bước 1: Gửi hình ảnh DCS mà bạn muốn chuyển đổi thành PSD vào hộp tải lên ở phần bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang PSD hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình PSD của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DCS sang PSD