DCS đến BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi DCS thành BMP chỉ cần gửi hình ảnh DCS bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang BMP hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 BMP

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DCS thành BMP