DCS thành PDF

  • Bước 1: Chọn hình ảnh DCS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DCS nào thành PDF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút khi tạo ra đầu ra PDF của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tập tin đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 PDF

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi DCS thành PDF